Громадські слухання

Повідомлення  про  оприлюднення  звіту  про  Стратегічну  екологічну  оцінку

Повна  назва  документа  державного  планування :  Звіт  про  стратегічну  екологічну  оцінку  документу  державного  планування  генерального  планування  генерального  плану  та  плану  зонування  с.Новоселівка  Любашівського  району  Одеської  області.

Орган,  що  прийматиме  рішення  про  затвердження  документа  державного  планування:  Новоселівська  сільська  рада.

Передбачувана  процедура  процедура  громадського  обговорення,  у  тому  числі:

а)   дата  початку  та  строки  здійснення  процедури:  громадське  обговорення  починається  з  21  жовтня  2020  року  та  триває  до  20  листопада  2020  року;

б)   способи  участі  громадкості  ( надання  письмових  зауважень  і  пропозицій,  громадські  слухання  тощо) :  зауваження  і  пропозиції  громадськості  надаються:  у  письмовому  вигляді  -  особисто  або  через  уповноваженого  представника  із  зазначенням  прізвища,          ім’я  та  по  батькові,  місця  проживання,  особистого  підпису;  від  юридичних  осіб  -  із  зазначенням  їх  найменування,  місця знаходження,  посади  і  особистого  підпису  керівника;  у  електронному  вигляді;

в)   дату,  час  і  місце  проведення  запланованих  громадських  слухань  ( у  разі  проведення):  20  листопада  2020  року  о  14  годині  дня  біля  приміщення  сільського  клубу;

г)   орган,  від  якого  можна  отримати  інформацію  та  адресу,  за  якою  можна  ознайомитися  з  проектом  документа  державного  планування,  звітом  про  стратегічну  екологічну  оцінку  та  екологічною  інформацією,  у  тому  числі  пов’язаною  зі  здоров’ям  населення,  що  стосуються  документа  державного  планування:  Новоселівська  сільська  рада,  за  адресою:  66540,  с.Новоселівка,  вул.Молодіжна, буд. № 2,  тел.. +380674841937,  Е-Маіл  адреса: novoselivkasr@ukr.net,  відповідальний  за  організацію  розгляду  -  голова  села  -  Головаченко  Ганна  Федорівна;

д)   орган,  до  якого  подаються  зауваження  і  пропозиції,  його  почтова  та  електронна  адреси  та  строки  подання  зауважень  і  пропозицій:  Новоселівська  сільська  рада,  за  адресою:  66540,  с.Новоселівка,  вул.Молодіжна, буд. № 2,  тел.. +380674841937,  Е-Маіл  адреса: novoselivkasr@ukr.net,   або  письмово  на  вказану  адресу.  Строки  подання  зауважень  та  пропозицій:  до  20  листопада  2020  року  включно.  Пропозиції  та  зауваження  подані  після  встановленого  строку,  не  розглядаються;

е)   місце  знаходження  наявної  екологічної  інформації,  у  тому  числі  пов’язаної  зі  здоров’ям  населення,  що  стосується  документа  державного  планування:

Офіційний  вебсайт  Новоселівської  сільської  ради  в  розділі  «Громадські  слухання».

Необхідність  проведення  транскордонних  консультацій  щодо  проекту  документа  державного  планування:  - транскордонні  консультації  в  рамках  зазначеної  СЕО  не  проводились.

Повідомлення  про  оприлюднення  звіту  про  Стратегічну  екологічну  оцінку

  1. Повна  назва  документа  державного  планування :  Звіт  про  стратегічну  екологічну  оцінку  документу  державного  планування  генерального  планування  генерального  плану  та  плану  зонування  с.Новоселівка  Любашівського  району  Одеської  області.
  2. Орган,  що  прийматиме  рішення  про  затвердження  документа  державного  планування:  Новоселівська  сільська  рада.
  3. Передбачувана  процедура  процедура  громадського  обговорення,  у  тому  числі:

а)   дата  початку  та  строки  здійснення  процедури:  громадське  обговорення  починається  з  21  жовтня  2020  року  та  триває  до  20  листопада  2020  року;

б)   способи  участі  громадкості  ( надання  письмових  зауважень  і  пропозицій,  громадські  слухання  тощо) :  зауваження  і  пропозиції  громадськості  надаються:  у  письмовому  вигляді  -  особисто  або  через  уповноваженого  представника  із  зазначенням  прізвища,          ім’я  та  по  батькові,  місця  проживання,  особистого  підпису;  від  юридичних  осіб  -  із  зазначенням  їх  найменування,  місця знаходження,  посади  і  особистого  підпису  керівника;  у  електронному  вигляді;

в)   дату,  час  і  місце  проведення  запланованих  громадських  слухань  ( у  разі  проведення):  20  листопада  2020  року  о  14  годині  дня  біля  приміщення  сільського  клубу;

г)   орган,  від  якого  можна  отримати  інформацію  та  адресу,  за  якою  можна  ознайомитися  з  проектом  документа  державного  планування,  звітом  про  стратегічну  екологічну  оцінку  та  екологічною  інформацією,  у  тому  числі  пов’язаною  зі  здоров’ям  населення,  що  стосуються  документа  державного  планування:  Новоселівська  сільська  рада,  за  адресою:  66540,  с.Новоселівка,  вул.Молодіжна, буд. № 2,  тел.. +380674841937,  Е-Маіл  адреса: novoselivkasr@ukr.net,  відповідальний  за  організацію  розгляду  -  голова  села  -  Головаченко  Ганна  Федорівна;

д)   орган,  до  якого  подаються  зауваження  і  пропозиції,  його  почтова  та  електронна  адреси  та  строки  подання  зауважень  і  пропозицій:  Новоселівська  сільська  рада,  за  адресою:  66540,  с.Новоселівка,  вул.Молодіжна, буд. № 2,  тел.. +380674841937,  Е-Маіл  адреса: novoselivkasr@ukr.net,   або  письмово  на  вказану  адресу.  Строки  подання  зауважень  та  пропозицій:  до  20  листопада  2020  року  включно.  Пропозиції  та  зауваження  подані  після  встановленого  строку,  не  розглядаються;

е)   місце  знаходження  наявної  екологічної  інформації,  у  тому  числі  пов’язаної  зі  здоров’ям  населення,  що  стосується  документа  державного  планування:

Офіційний  вебсайт  Новоселівської  сільської  ради  в  розділі  «Громадські  слухання».

  1. Необхідність  проведення  транскордонних  консультацій  щодо  проекту  документа  державного  планування:  - транскордонні  консультації  в  рамках  зазначеної  СЕО  не  проводились.

Логін: *

Пароль: *